График на преподавателите от катедра "Финанси" за неположени изпити

Преподавател

Дата

Час

Зала

Проф. д-р Ст. Вачков

13.11.2017

11.12.2017

12:00

12:00

1-221

1-221

Доц. д-р Ем. Спасова

16.11.2017

14.12.2017

17:00

17:00

1-316

1-316

Доц. д-р Й. Йорданов

09.11.2017

14.12.2017

11:00

11:00

Н-101

Н-101

Доц. д-р Л. Георгиев

20.11.2017
04.12.2017

9:15
9:15

1-50
1-50

Доц. д-р Д. Петров

23.11.2017

07.12.2017

12:00

13:00

1-55

1-55

Доц. д-р Д. Рафаилов

16.11.2017

14.12.2017

17:00

17:00

1-316

1-316

Доц. д-р Ст. Киров

23.11.2017
23.11.2017
07.12.2017
07.12.2017

14:00
17:00
14:00
17:00

1-55 ("СК","ПА")
1-433 ("Финанси","ПФ","КФ")
1-55 ("СК","ПА")
1-433 ("Финанси","ПФ","КФ")

Доц д-р Хр. Благойчева

03.11.2017

06.12.2017

13:30

10:15

1-301

2-311

Доц. д-р Л. Найденов

08.11.2017

06.12.2017

10:15

10:15

2-315

2-315

Доц. д-р Св. Герчева

23.11.2017

07.12.2017

1330

13:30

2-131

2-131

Гл.ас. д-р Ал. Панчева

13.11.2017

04.12.2017

15:00

15.00

Н-103

Н-103

Гл.ас. д-р Ат. Камеларов

24.11.2017

11.12.2017

08:15

12:00

1-319

1-221

Гл.ас. д-р Н. Вълканов

20.11.2017
04.12.2017

9:15
9:15

1-50
1-50

Гл.ас. д-р Кр. Найденова

09.11.2017

14.12.2017

11:00

11:00

Н-101

Н-101
Върни се към новините