Среща на г-н Николай Василев със студенти

На 8 ноември 2017 г. се проведе среща на г-н Николай Василев, управляващ партньор и изпълнителен директор на Expat Capital, със студенти от специалностите, обучавани от катедра "Финанси". На базата на своя богат опит от работата си на международните финансови пазари и като вицепремиер и министър, г-н Василев очерта ключовите фактори за успешна кариера във финансовата сфера. Той акцентира върху важността на развитието на студентите чрез активно участие в дейности, които допълват обучението в университета, включително овладяване на повече от един чужд език, участие в обменни програми с чужди университети, практически стажове по специалността в различни компании и финансови институции, придобиване на професионални сертификати и др.

Г-н Николай Василев се срещна и с проф. д-р Пламен Илиев, ректор на ИУ - Варна, и проф. д-р Стефан Вачков, ръководител на катедра "Финанси", като бяха обменени идеи за бъдещо сътрудничество с университета в посока на по-тясна връзка с практиката.Върни се към новините