Лятно училище на фондация "Буров"

Фондация "Атанас Буров" организира Лятно училище за студенти на тема "Инвестиции". Лятното училище ще се проведе между 22 юни и 1 юли 2018 г. в гр. Банкя. Одобрените студенти ще получат от фондацията стипендия, която покрива престоя и обучението им.

Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на инвестициите. Обучението ще провеждат утвърдени професионалисти с богат опит на финансовите пазари.

В програмата на лятното училище ще се акцентира на практически анализ на финансови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми, финансови опции и VBA програмиране. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

За лятното училище могат да кандидатстват студенти от трети и четвърти в ОКС "Бакалавър" и студенти в ОКС "Магистър". Студентите трябва да владеят отлично английски език и да имат успех от следването най-малко Много добър 4,50.

Кандидатите трябва да изпратят до 15 май 2018 г. на електронната поща на Фондацията: fnburov@ubb.bg попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:
(1) Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets.
(2) Corporate Governance role in the investment decision-making at frontier and emerging markets.
(3) Company organic growth witn no Иorganic’ human capital. Financial statements implications.
(4) Value investing in frontier and emerging markets. Stock screening implications.

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 24 май 2018 г.

Подробна информация за кандидатстването може да намерите на сайта на фондацията:
http://www.atanasburov.org/bg/about-us/summer-school/summer-school-overviewВърни се към новините