Среща със студентите от 3 курс за разясняване на изискванията за практическо обучение

На 29 март 2018 г. от 16:15 ч. в зала 1-323 ще се проведе среща на студентите от 3 курс, спец. "Финанси" (редовно обучение) с екипа, който поддържа платформата UEBN. На срещата ще бъдат разяснени новите изисквания за провеждане на практическо обучение и ще се отговаря на въпросите на студентите, свързани с провеждането на практическото обучение.

Настоятелно се препоръчва на срещата да присъстват всички студенти от трети курс, на които им предстои провеждане и защита на практическо обучение.Върни се към новините