Публикувани доклади на наши студенти в чужбина

В сборник с доклади от международна студентска конференция, провела се в Университет "Франциск Скорин" - гр. Гомел, Република Беларус, са публикувани два доклада на наши студенти-магистри.
Ивелина Иванова - V курс, спец. "Банков мениджмънт" с доклад на тема "Проектното финансиране - рискове и възможности за развитие в България" и Анна Грачева - V курс, спец. "Корпоративни финанси" с доклад на тема "Fintech компаниите - алтернатива на традиционното банкиране".Върни се към новините