Актуални проблеми на риск мениджмънта в корпоративното банкиране - лекция на г-н Боян Стефов

На 12 април 2018 г. г-н Боян Стефов - член на УС и Ръководител на направление "Корпоративно банкиране" в Банка ДСК изнесе лекция пред студенти от специалностите на катедра "Финанси". Г-н Стефов представи процеса по взимане на решения при отпускането на бизнес кредити, както и управлението на рисковете в сферата на корпоративното банкиране. Интерес предизвикаха различните примери от практиката, с които г-н Стефов запозна присъстващите в залата.
След края на лекцията студентите зададоха въпроси, свързани с обезпечаването на лошите кредити, дигитализацията и приложението на изкуствения интелект в сферата на корпоративното банкиране.

Припомняме, че от 2018-19 учебна година Банка ДСК и Сосиете Женерал Експресбанк ще бъдат наши партньори в магистърската специалност "Банков мениджмънт".

             Върни се към новините