Проф. дин Гарабед Минасян - носител на награда "Проф. Станчо Чолаков"

На свое заседание от 12.04.2018 г. Академичният съвет на ИУ-Варна единодушно реши проф. дин Гарабед Минасян от ИИИ при БАН да бъде първият носител на новоучредената Награда за високи постижения във финансовата наука и местното управление "Проф. Станчо Чолаков".

Професор Минасян е изтъкнат учен с публикации в областта на финансите, макроикономиката и банковото дело. Автор е на 18 монографии, на повече от 120 научни статии у нас и в чужбина, участвал е с научни доклади в над 140 научни конференции у нас и в чужбина. Канен е като като гост-професор във водещи университети у нас.  Два мандата е бил член на Управителния съвет на БНБ. В периода 1997-2000 г. е съветник на Президента на Република България, а през 2005-2009 г. - участник в подготовката на икономически доклади за президентската институция.

През 2006 г. е награден с орден „Стара планина” втора степен за изключително големите му заслуги към Република България в областта на икономическите науки.


Върни се към новините