Проф. дин Гарабед Минасян - първи носител на академичната награда "Проф. Станчо Чолаков"

На 14 май, датата на създаването на ИУ-Варна, за първи път бе връчена новоучредената академична награда за високи постижения в областта на финансовата наука и местното управление "Проф. Станчо Чолаков".

С решение на Академичния съвет на ИУ-Варна, за първи неин лауреат единодушно бе избран изтъкнатият икономист и учен проф. дин Гарабед Минасян от ИИИ при БАН. Наградата му бе връчена от Ректора на ИУ-Варна проф. д-р Пламен Илиев по време на тържественото събрание, с което най-старото висше икономическо училище у нас отбеляза 98 години от своето основаване.

След награждаването проф. Минасян изнесе лекция на тема "Капитали и инвестиции", в края на която присъстващите преподаватели, докторанти и студенти имаха възможността да зададат въпроси по актулани икономически проблеми, свързани с чуждестранните инвестиции, управлението на външния дълг, валутния борд и приемането на страната ни в еврозоната.

Академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“ е учредена по инициатива и във връзка с честването на 80 години от създаването на катедра „Финансова наука”, чийто приемник е катедра „Финанси”. Нейната цел е да отдаде признание и да популяризира постигнати високи резултати в научната и изследователската дейност на преподаватели, учени и изследователи от български и чуждестранни висши училища, и научни организации в областта на финансите и местното управление.

 
виж фото галерия от събитието 

медийно отразяване:
ТВ "Черно море"
  ||  Радио Варна  || "24 часа" ||  ИА "Черно море" || "Варна 24" || business.dir.bgВърни се към новините