ГРАФИК за ликвидационна изпитна сесия на студенти 4 курс и дипломиращи се магистри

Преподавател

Дата

Час

Зала

Проф. д-р Ст. Вачков

4,5,6 и 7.06.2018

11:00

1-312

Доц. д-р Л. Георгиев

4,5,6 и 7.06.2018

11:00

1-312

Доц. д-р Д. Петров

4,5,6 и 7.06.2018

11:00

1-312

Доц. д-р Й. Йорданов

4,5,6 и 7.06.2018

11:00

1-434

Доц. д-р Д. Рафаилов

04.06.2018

05.06.2018

06.06.2018

07.06.2018

11:00

11:00

14:00

11:00

1-302

1-302

1-433

1-122

Доц. д-р Л. Найденов

4,5,6 и 7.06.2018

14:00

1-312

Доц. д-р Св. Герчева

4,5,6 и 7.06.2018

11:00

1-434

Доц. д-р Ст. Киров

4,5,6 и 7.06.2018

11:00

1-310

Доц. д-р Хр. Благойчева

4,5 и 7.06.2018

11:00

1-310

Гл.ас. д-р Ат. Камеларов

4,5,6 и 7.06.2018

11:00

1-312

Гл.ас. д-р Ал. Панчева

4,5,6 и 7.06.2018

14:00

1-312

Гл. ас. д-р Н. Вълканов

4,5,6 и 7.06.2018

11:00

1-312Върни се към новините