График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ

Комплексен държавен изпит на спец. „ФИНАНСИ”
(редовно и задочно обучение)

Дата: 25 и 26 юни 2018 г. (понеделник и вторник), както следва:

Дата

Начален час

Форма на обучение и факултетни номера на студентите

25.06.2018

8:00 ч.

Зад. обуч., фак. № от 83432 до 103388

25.06.2018

11:00 ч.

Зад. обуч., фак. № от 103465 до 108022 и Ред. обуч., фак. № от 74022 до 103289

25.06.2018

14:00 ч.

Ред. обуч., фак. № от 103290 до 103738

26.06.2018

13:30 ч.

Ред. обуч., фак. № от 103756 до 108227; Втора спец.


I. Студентите ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ с факултетни номера от 83432 до 103388 включително се явяват на 25.06.2018 г. по следния график:

1) Студентите следва да бъдат ПРЕД тестовия център на университета най-късно в 7:45 ч. БЕЗ ДА ВЛИЗАТ В ЗАЛИТЕ;

2) Разпределение на студентите по зали:
Зала 58 – студентите ЗАДОЧНО обучение с факултетни номера от 83432 до 103388 включително;

ВНИМАНИЕ: Студентите от спец. „ФИНАНСИ“ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, чийто изпит е на 25.06.2018 г. с начален час 8:00 ч., да проверят дали техните факултетни номера са включени в този списък.

II. Студентите ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ факултетни номера от 103465 до 108022 включително и студентите РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ с факултетни номера от 74022 до 103289 включително се явяват на 25.06.2018 г. по следния график:

1) Студентите следва да бъдат ПРЕД тестовия център на университета най-късно в 10:45 ч. БЕЗ ДА ВЛИЗАТ В ЗАЛИТЕ;

2) Разпределение на студентите по зали:
Зала 55 – студентите РЕДОВНО обучение с факултетни номера от 74022 до 102915 включително;
Зала 56 – студентите РЕДОВНО обучение с факултетни номера от 102924 до 103289 включително;
Зала 58 – студентите ЗАДОЧНО обучение с факултетни номера от 103465 до 108022 включително.

ВНИМАНИЕ: Студентите спец. „ФИНАНСИ“ - ЗАДОЧНО и РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, чийто изпит е на 25.06.2018 г. с начален час 11:00 ч., да проверят дали техните факултетни номера са включени в този списък.

III. Студентите РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ с факултетни номера от 103290 до 103738 включително се явяват на 25.06.2018 г. по следния график:

1) Студентите следва да бъдат ПРЕД тестовия център на университета най-късно в 13:45 ч. БЕЗ ДА ВЛИЗАТ В ЗАЛИТЕ;

2) Разпределение на студентите по зали:
Зала 58 – студентите РЕДОВНО обучение с факултетни номера от 103290 до 103738 включително;

ВНИМАНИЕ: Студентите от спец. „ФИНАНСИ“ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, чийто изпит е на 25.06.2018 г. с начален час 14:00 ч., да проверят дали техните факултетни номера са включени в този списък.

IV. Студентите РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ с факултетни номера от 103756 до 108227 включително, и студентите ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ се явяват на 26.06.2018 г. по следния график:

1) Студентите следва да бъдат ПРЕД тестовия център на университета най-късно в 13:15 ч. БЕЗ ДА ВЛИЗАТ В ЗАЛИТЕ;

2) Разпределение на студентите по зали:
Зала 55 – студентите РЕДОВНО обучение с факултетни номера от 103756 до 103955 включително;
Зала 56 – студентите РЕДОВНО обучение с факултетни номера от 103958 до 104347;
Зала 58 – студентите РЕДОВНО обучение с факултетни номера от 104348 до 108227 включително и студентите ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ.

ВНИМАНИЕ: Студентите спец. „ФИНАНСИ“ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и студентите ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ, чийто изпит е на 26.06.2018 г. с начален час 13:30 ч., да проверят дали техните факултетни номера са включени в този списък.

V.Студентите, които не намират своите факултетни номера в списъците по-горе следва НЕЗАБАВНО да се свържат с инспектор учебна дейност на катедра „Финанси“. Те ще бъдат разпределени по зали допълнително, ако са изпълнени изискванията за допускането им до държавен изпит.

VI. Допълнителни указания:

1) Влизането в изпитните зали става под контрола на квесторите срещу представяне на студентска книжка или друг документ за самоличност;

2) Студентите могат да носят два празни бели листа формат А4 (за чернова), химикал или молив, справочник “Финансови формули и таблици” и непрограмируем калкулатор;

3) Студентите могат да се откажат от оценката си, ако е различна от Слаб (2), в продължение на 1 час след приключване на работата си по електронния тест. За целта тези студенти се явяват лично в кабинет 123А като носят валиден български документ за самоличност. На студентите, които се откажат от оценката си, се отбелязва оценка "Слаб (2)" в протокола;

4) Окончателните резултати се обявяват на 25 юни след 18:00 ч. и на 26 юни 2018 г. след 18:00 часа на интернет сайта на катедра “Финанси” и пред кабинет 123а;

5) Препоръчваме ви да се запознаете предварително с Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна.


Защита на дипломни работи на спец. “ФИНАНСИ”
(редовно и задочно обучение)

Дата: 25.06.2018 г. (понеделник)
Час: 10:00 ч.
Зала: 50

Рецензиите се получават на 22.06.2018 г. (петък) в каб. 123А от 14:00 до 16:00 ч.Върни се към новините