Успешно участие на наши студенти в лятното училище на Фондация „Атанас Буров“

От 22 юни до 1 юли в гр. Банкя се проведе поредното издание на лятното училище на Фондация „Атанас Буров“. Темата тази година беше "Инвестиции", а акцентите бяха насочени към практическия анализ на капиталовите инструменти, инвестиционните решения и подходи, работата с информационни приложения, инвестиционната етика, корпоративното управление и професионалните сертификационни програми.

Пет от общо дванадесет участници в лятното училище са възпитаници на катедра "Финанси" – двама наскоро завършили и трима третокурсници.
Лектори в училището бяха професионалисти с богат опит в инвестиционната сфера и капиталовите пазари, които поставиха на студентите задачи с практически характер, изискващи демонстриране знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

"Сред част от практическите задачи по време на лятното училище бе да правим анализ на компания и да го презентираме пред различни портфолио мениджъри, CFOs, фонд мениджъри и други професионални инвеститори. Бяхме разделени на 3 екипа по 4 души, като всеки екип имаше за задача да направи анализ на отделна компания. Презентациите ни бяха пред работодатели и специалисти от финансовия сектор, от които получихме и много предложения за стажове и работа" – споделят студентите.

Академичният състав на катедра „Финанси” поздравява Димитър Куртев, Михаил Димитров, Радомир Кръстев, Соня Господинова и Станислав Павлов за отличното им представяне и им пожелава много бъдещи професионални успехи в сферата на финансите!

Лятното училище се организира от Фондация „Атанас Буров“, съвместно със „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и„Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД. Повече за тазгодишното му издание може да откриете на следния линк.

   
Върни се към новините