График за защита на практическо обучение - РЕДОВНО и ДИСТАНЦИОННО обучение

Защитата на практическото обучение на студентите от спец. "Финанси" (редовно и дистанционно обучение) ще се проведе на 27.09.2018 г. както следва:

I. Студентите от спец. "Финанси" РЕДОВНО обучение се явяват по следния график:

Група

Преподавател

Дата

Час

Каб./Зала

8

гл. ас. д-р Н. Вълканов

27.09.201г.

15:00

2-222

9

гл. ас. д-р Н. Вълканов

27.09.201г.

15:45

2-222

10

гл. ас. д-р Ат. Камеларов

27.09.201г.

10:00

1-532

11

гл. ас. д-р Ат. Камеларов

27.09.201г.

11:00

1-532

12

гл. ас. д-р Кр.Найденова

27.09.201г.

13:30

1-517

13

гл. ас. д-р Кр.Найденова

27.09.201г.

15:00

1-517

II. Студентите от спец. "Финанси" ДИСТАНЦИОННО обучение се явяват на защита на практическото обучение при гл. ас. д-р Ал. Панчева на 27.09.2018 г. от 9:00 ч. в кабинет 1-407.

III. Студентите трябва да носят студентска книжка и индивидуален писмен отчет (ако последният не е качен в UEBN). Студентите, които не са провели стаж през UEBN, трябва да представят нужните документи, съгласно изискванията на Подсистема "Професионално-практическо обучение".

IV. Поправителната сесия със студентите редовно и дистанционно обучение ще се проведе на 12.10.2018 г. по график, който ще бъде обявен допълнително.Върни се към новините