График за ликвидационна сесия на студентите, завръщащи се от бригада (учебно-тренировъчна практика) в чужбина

Преподавател

Дата

Час

Зала

Проф. д-р Ст. Вачков

09.10.2018

15:00

1-220

Доц. д-р Д. Петров

09.10.2018

12:00

1-58

Доц. д-р Й. Йорданов

03.10.2018

15:15

1-316

Доц. д-р Ст. Киров

10.10.2018

16:00

1-56

Доц. д-р Хр. Благойчева

01.10.2018

13:30

Н-104

Доц. д-р Св.Герчева

04.10.2018

10:15

1-316

Доц. д-р Л. Георгиев

09.10.2018

15:00

1-220

Доц. д-р Д. Рафаилов

03.10.2018

15:15

1-316

Гл.ас. д-р Ал. Панчева

08.10.2018

11:15

Н-102

Гл.ас. д-р Ат. Камеларов

09.10.2018

15:00

1-220

Гл.ас. д-р Н. Вълканов

09.10.2018

15:00

1-220Върни се към новините