График за защита на практическо обучение - ПОПРАВИТЕЛНА сесия

Поправителната сесия за защита на практическо обучение на студентите от спец. „Финанси” ще се проведе на 1октомври 201г. по следния график:

Групи

Преподавател

Час

Кабинет / Зала

4 група (дистанционно обучение)

гл. ас. д-р Ал. Панчева

09:15 ч.

1-523

8 и 9 група (редовно обучение)

гл. ас. д-р Н. Вълканов

08:00 ч.

1-521

10 и 11 група (редовно обучение)

гл. ас. д-р Ат. Камеларов

11:00 ч.

1-532

12 и 13 група (редовно обучение)

гл. ас. д-р Кр. Найденова

09:15 ч.

1-517

Студентите трябва да носят студентска книжка и индивидуален писмен отчет (ако последният не е качен в UEBN). Стажът през UEBN приключва с оценки в платформата от студента и от ментора за проведеното практическо обучение. Студентите, които не са провели стаж през UEBN, трябва да представят нужните документи, съгласно изискванията на Подсистема "Професионално-практическо обучение".Върни се към новините