Лекции на мениджъри от Банка ДСК

На 02.11.2018 г., в рамките на стартиралото от тази учебна година съвместно обучение с Банка ДСК в магистърската програма "Банков мениджмънт", се проведоха първите за семестъра лекции на нейни мениджъри.

По дисциплината "Стратегически банков мениджмънт" лекция изнесе г-н Коста Костов - ръководител на проект "Retail Banking of the Future", който запозна студентите с актуалните процеси по дигитализация на банковите услуги.

Лекцията на г-н Стефан Памукчиев - началник на управление "Вътрешен контрол и одит", по дисциплината "Превенция на нарушения в банките", бе посветена на процедурите и одиторската практика в превенцията и разкриването на вътрешни измами.

И двете лекции предизвикаха интерес сред студентите, които зададоха въпроси и да дискутираха с тях актуалните тенденции в съвременното банкиране.

След края на лекциите презентация направи г-н Боян Стефов - член на УС на банката и Ръководител направление "Корпоративно банкиране", който запозна присъстващите със стажантската програма "Банка ДСК в търсене на таланти". Условията за кандидатстване в нея могат да бъдат изтеглени от тук.

В събитието участваха също третокурсници от специалност "Финанси" и магистри от специалност "Корпоративни финанси".


Виж снимки от събитието


Върни се към новините