Участие на преподавател от катедра "Финанси" в престижен научен форум

На 8, 9 и 10 ноември 2018 г. в Констанца, Румъния се проведе международната научна конференция "Turbulent Times: Economic and Political Directions". На нея пленарен доклад на тема "Blockchain in Financial Services - Between Hipe and Reality" изнесе доц. д-р Данчо Петров.Върни се към новините