Успешно представяне на студенти от катедра "Финанси" в конкурс на Фондация "Атанас Буров"

На 27 ноември в Икономически университет - Варна се проведе конкурс за стипендианти на фондация "Атанас Буров". Участие в него взеха над 20 студенти от 4-ти и 5-ти курс от университета, които положиха писмен тест от 30 въпроса от областта на финансите и счетоводството. Седем от студентите с най-висок резултат се класираха за втория кръг на надпреварата, представляващ събеседване с представители на фондацията.

Шестима от класиралите се студенти се обучават в спец. "Финанси", 4-ти курс, редовно обучение. Това са Десислав Николов, Добрин Томов, Михаил Димитров, Радомир Кръстев, Соня Господинова и Цветелина Цветанова.

Фондация "Атанас Буров" отпуска стипендии за студенти от български икономически висши учебни заведения от 1993 г. До момента по тази програма са предоставени над 500 стипендии. Около 70 на сто от всички стипендианти са приети на работа в банките и индустриалните компании-настоятели във фондацията.

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява своите студенти за отличното им представяне и им желае много бъдещи професионални и научни успехи!


Върни се към новините