Лекция на мениджър "Обучение и таланти" в Банка ДСК

При голям интерес от страна на студентите от спец. "Банков мениджмънт" и спец. "Финанси" на 27 ноември в аудитория 220 на ИУ Варна се състоя лекция на г-жа Елена Терзиева - мениджър "Обучение и таланти" в Банка ДСК на тема "Мениджмънт на човешките ресурси в банка ДСК". Тя засегна актуални въпроси в областта на съвременното управление на човешките ресурси като Talent Management, Performance Management, тренинг и коучинг. Предоставени и анализирани бяха резултати от проведени проучвания на мотивацията и нагласите на персонала. Особен интерес сред студентите предизвикаха въпросите за прилагане на различни мениджърски подходи за мотивиране и стимулиране на банковите кадри.

виж снимки от събитието


Върни се към новините