Награда за преподавател от катедра "Финанси"

На 6 декември се състоя награждаването в конкурса за млади учени и специалисти до 35-годишна възраст за наградата "Инж. ЗЛАТАН БРЪЧКОВ", организиран от ТО на НТС - Варна.

Носител на отличието за 2018 г. стана гл. ас. д-р Пламен Джапаров за дисертационния си труд на тема „Рисковата култура на банките – значение, възможности за квантифициране, измерения в България”.

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява д-р Джапаров и му пожелава много бъдещи научни и професионални успехи!

Върни се към новините