Успешна защита на дисертационен трудНа 14.12.2018 г. се проведе поредната успешна защита на дисертационен труд на докторант от катедра "Финанси".

Докторант Светослав Борисов защити блестящо дисертацията си на тема "Изглаждане на дохода, информативност и цени на акциите" и придоби образователната и научна степен “доктор по икономика”.

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява д-р Светослав Борисов и му пожелава много бъдещи научни успехи!


Виж снимки от събитието


Върни се към новините