Нови книги на преподаватели от катедра "Финанси"

Наскоро се публикуваха две електронни монографии на преподаватели от катедра "Финанси":

"Рисковата култура на банките - значение, възможности за квантифициране, измерения в България" на гл. ас. д-р Пламен Джапаров

"Банковата система и прането на пари" на гл. ас. д-р Недялко Вълканов.

Книгите са достъпни чрез сайта на Central and Eastern European Online Library.


Върни се към новините