График за неположени изпити

Преподавател

Дата

Час

Зала

Проф. д-р Ст. Вачков

20.03.2019
17.04.2019

14.00 ч.
12.00 ч.

Н-206
1-511

Доц. д-р Й. Йорданов

20.03.2019
03.04.2019

14.00 ч.
14.00 ч.

1-223
1-223

Доц. д-р Л. Георгиев

27.03.2019
10.04.2019

9.00 ч.
9.00 ч.

1-304
1-304

Доц. д-р Д. Петров

18.03.2019
23.04.2019

12.00 ч.
16.00 ч.

1-56
1-56

Доц. д-р Д. Рафаилов

26.03.2019
23.04.2019

13.30 ч.
13.30 ч.

2-127
2-127

Доц. д-р Ст. Киров

29.03.2019
12.04.2019

14.00 ч.
14.00 ч.

1-56
1-56

Доц д-р Хр. Благойчева

07.03.2019
11.04.2019

11.15 ч.
11.15 ч.

Н-208
Н-208

Доц. д-р Л. Найденов

13.03.2019
03.04.2019

16.15 ч.
16.15 ч.

Н-209
Н-209

Доц. д-р Св. Герчева

06.03.2019
02.04.2019

13.30 ч.
10.15 ч.

1-52
2-311

Гл.ас. д-р Ал. Панчева

20.03.2019
18.04.2019

13.30 ч.
13.30 ч.

1-511
H-212

Гл.ас. д-р Ат. Камеларов

20.03.2019
17.04.2019

14.00 ч.
12.00 ч.

Н-206
1-511

Гл.ас. д-р Н. Вълканов

27.03.2019
10.04.2019

9.00 ч.
9.00 ч.

1-304
1-304

Гл. ас. д-р Кр. Найденова

26.03.2019
23.04.2019

13.30 ч.
13.30 ч.

2-127
2-127
Върни се към новините