Изключителен успех за студенти от специалност „Финанси“!

На 1 март 2019 г. отборът на специалност „Финанси“ при Икономически университет – Варна, в състав Соня Господинова, Михаил Димитров и Добрин Томов, всички от четвърти курс, спечели четвъртото национално студентско състезание на CFA Research Challenge 2019. Нашите студенти победиха десет отбора от девет български университета и ще представляват България на регионалното състезание на CFA Institute в Цюрих, Швейцария.

Върни се към новините