График за поправителна изпитна сесия на студенти 4 курс и магистри

Преподавател

Час

Зала

Проф. д-р Ст. Вачков

28,29,30.05.2019

8.00 ч.

1-310

Доц. д-р Л. Георгиев

28,29,30.05.2019

8.00 ч.

1-310

Доц. д-р Д. Петров -

Само на 30.05.2019

13.00ч.

1-58

Доц. д-р Й. Йорданов

28,29,30.05.2019

11.00 ч.

1-306

Доц. д-р Д. Рафаилов

28,29,30.05.2019

11.00 ч.

Н-102

Доц. д-р Л. Найденов

28,29,30.05.2019

12.00 ч.

Н-104

Доц. д-р Св. Герчева

28,29,30.05.2019

11.00 ч.

1-306

Доц. д-р Ст. Киров

28.05.2019

29.05.2019

30.05.2019

16.00 ч.

16.00ч.

10.00ч.

1-56

1-56

1-56

Доц. д-р Хр. Благойчева

28.05.2019

29.05.2019

30.05.2019

16.00 ч.

16.00ч.

10.00ч.

1-56

1-56

1-56

Гл.ас. д-р Ат. Камеларов

28,29,30.05.2019

8.00 ч.

1-310

Гл.ас. д-р Ал. Панчева

28,29,30.05.2019

12.00 ч.

Н-104

Гл. ас. д-р Н. Вълканов

28,29,30.05.2019

8.00 ч.

1-310Върни се към новините