Участие на преподаватели от катедра "Финанси" в международна научна конференция

На 18 и 19 май 2019 г. в с. Равда се проведе международна научна конференция на тема „Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите“. В деветото издание на научния форум, организиран от Университета за национално и световно стопанство, активно участие взеха и преподаватели от катедра „Финанси“ към ИУ – Варна. Проф. Ст. Вачков бе един от участниците в кръглата маса по темата на конференцията, а гл.ас. Н. Вълканов представи доклад на тема „Compliance as a Platform или концепцията за споделяне на дейности в сферата на банковото нормативно съответствие“. В проведените дискусии се включиха още доц. Л. Георгиев, гл.ас. Ат. Камеларов и гл.ас. Пл. Джапаров.
Върни се към новините