График за защита на практическо обучение - РЕДОВНО и ДИСТАНЦИОННО обучение

Група

Преподавател

Дата

Час

Кабинет/Зала

7

Гл. ас. д-р Атанас Камеларов

26.09.2019 г.

15:00

1-532

8

Гл. ас. д-р Недялко Вълканов

26.09.2019 г.

8:00

1-521

9

Гл. ас. д-р Красимира Найденова

26.09.2019 г.

16:00

1-517

10

Гл. ас. д-р Пламен Джапаров

26.09.2019 г.

14:00

1-407

12

Гл. ас. д-р Александрина Панчева

26.09.2019 г.

13:30

2-317

2 (ДО)

Гл. ас. д-р Александрина Панчева

26.09.2019 г.

13:30

2-317Върни се към новините