Нови книги на катедра "Финанси"

По повод 80-годишнината от основаването на катедра "Финансова наука" в ИУ-Варна излязоха от печат две нови книги.

 В първата - "Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето", се разглеждат историята на катедрата от основаването ? до наши дни, теоретичното наследство на нашите предшественици и научните приоритети на сегашния академичен състав на катедра "Финанси".

Втората книга - "Финансовата наука - между догмите и реалността", включва единадесет научни студии на преподаватели от катедра "Финанси".

     

Върни се към новините