Новини

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 19.06.2018 г.
юнска сесия, 2018 г. / Още...

Актуализирани Указания за провеждане на професионално-практическо обучение след шести семестър / 11.06.2018 г.

/ Още...

Документи за допускане до държавна изпитна сесия / 31.05.2018 г.
юнска сесия, 2018 г. / Още...

ГРАФИК за ликвидационна изпитна сесия на студенти 4 курс и дипломиращи се магистри / 31.05.2018 г.
юни, 2018 г. / Още...

Студент от специалност "Финанси" - студент на годината в ОКС "бакалавър" / 14.05.2018 г.

/ Още...

Проф. дин Гарабед Минасян - първи носител на академичната награда "Проф. Станчо Чолаков" / 14.05.2018 г.

/ Още...

Избор на нов главен асистент в катедра "Финанси" / 11.05.2018 г.

/ Още...

Лекция на г-н Цветослав Димов - ръководител отдел "Финансови рискове и контрол" в Soci?t? G?n?rale Експресбанк / 30.04.2018 г.

/ Още...

Преглед на студентската научна дейност / 27.04.2018 г.

/ Още...

Проф. дин Гарабед Минасян - носител на награда "Проф. Станчо Чолаков" / 04.04.2018 г.

/ Още...

Актуални проблеми на риск мениджмънта в корпоративното банкиране - лекция на г-н Боян Стефов / 13.04.2018 г.

/ Още...

Публикувани доклади на наши студенти в чужбина / 12.04.2018 г.

/ Още...

Презентация на г-н Боян Стефов - член на УС и Ръководител на направление "Корпоративно банкиране" в Банка ДСК / 10.04.2018 г.

/ Още...

Лятно училище по лидерство в Германия / 10.04.2018 г.

/ Още...

Излезе брой трети на списание "Финансов навигатор" / 04.04.2018 г.

/ Още...

Среща със студентите от 3 курс за разясняване на изискванията за практическо обучение / 20.03.2018 г.
29 март / зала 1-323 / Още...

Лятно училище на фондация "Буров" / 16.03.2018 г.

/ Още...

Дати за неположени изпити от предходни години през месец март и месец април 2018 г. / 09.03.2018 г.

/ Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 23.01.2018 г.
Ликвидационна сесия - 1.02.2018 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 23.01.2018 г.
Ликвидационна сесия - 1.02.2018 г. / Още...

Успешно защитена дисертация / 13.01.2018 г.

/ Още...

Среща на студенти с представители на банковата практика / 30.12.2017

/ Още...

Разширяване на връзките с практиката / 06.12.2017

/ Още...

Две първи награди за наши студенти / 05.12.2017 г.

/ Още...

Дискусионна среща с г-н Арно Льоклер / 23.11.2017 г.

/ Още...

Информация за стажантската програма на Банка ДСК / 20.11.2017 г.

/ Още...

Среща с г-н Арно Льоклер - Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Soci?t? G?n?rale Експресбанк / 15.11.2017 г.

/ Още...

Среща на г-н Николай Василев със студенти / 8.11.2017 г.

/ Още...

График на преподавателите от катедра "Финанси" за неположени изпити / 20.10.2017 г.
зимен семестър 2017-2018 г. / Още...

Нова монография на членове на катедра "Финанси" / 20.10.2017 г.

/ Още...

Конкурс "Наградите на БАИТ" за 2017 г. / 18.10.2017 г.

/ Още...

Банка ДСК в търсене на таланти / 12.10.2017 г.

/ Още...

Възможности за кариерно развитие във финансовата сфера / 11.10.2017 г.

/ Още...

Конференция „Инвестиции в бъдещето 2017“ / 07.10.2017 г.

/ Още...

Защита на практическо обучение - ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ / 6.10.2017 г.
12 октомври 2017 г. / Още...

График за изпити на студентите, завръщащи се от бригада (учебно-тренировъчна практика) в чужбина / 28.09.2017 г.
зимен семестър 2017 г. / Още...

График за защита на практическо обучение - РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение / 18.09.2017 г.
редовна сесия, 26.09.2017 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 8.09.2017 г.
септемврийска сесия, 2017 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 8.09.2017 г.
септемврийска сесия, 2017 г. / Още...

Конкурс за стипендии на Фондация „Еврика“ / 05.09.2017 г.

/ Още...

Документи за допускане до държавна изпитна сесия / 13.07.2017 г.
септември 2017 г. / Още...

Договор за сътрудничество с университета "Франциск Скорини" в гр. Гомел, Република Беларус / 26.06.2017 г.

/ Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 20.06.2017 г.
юнска сесия, 2017 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 20.06.2017 г.
юнска сесия, 2017 г. / Още...

Пета национална конференция на АПИИ / 12.06.2017 г.

/ Още...

Резултати от спецсеминар при проф. Ст. Вачков (поправителна сесия) / 2.06.2017 г.
1 и 2 юни 2017 г. / Още...

Задължителна регистрация в UEBN / 2.06.2017 г.
За дипломиращи се студенти / Още...

Документи за допускане до държавна изпитна сесия / 2.06.2017 г.
юни 2017 г. / Още...

ГРАФИК за ликвидационна изпитна сесия на дипломиращи се студенти / 2.06.2017 г.
юни 2017 г. / Още...

Студент от специалност "Финанси" с наградата "Студент на годината" 2017 на ИУ-Варна / 15.05.2017 г.

/ Още...

First Previous Next Last