Новини

Резултати от спецсеминар при доц. Стефан Вачков / 04.05.2011 г.
/ Още...

FINANCE NEVER SLEEPS / 20 април 2011 г.
20 април, 22:30 ч., Avenue / Още...

Ново издание на "Финансови формули и таблици" / 21 март 2011 г.
ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" / Още...

Среща на доц. Вачков със студенти от ОКС "Магистър" / 14 март 2011 г.
  / Още...

Примерни тестове за държавен изпит / 11 март 2011 г.
за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" / Още...

Среща на доц. Вачков със студенти от четвърти курс, специалност "Финанси" / 7 март 2011 г.
  / Още...

График за условни изпити - летен семестър / 25 февруари 2011 г.
  / Още...

Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство / 24 февруари 2011 г.
  / Още...

Утвърдени научни ръководители на дипломантите от ОКС "Магистър" / 23 февруари 2011 г.
  / Още...

Утвърдени научни ръководители на дипломантите от ОКС "Бакалавър" / 14 февруари 2011 г.
  / Още...

Нови въпросници и указания за дипломиране / 31 януари 2011 г.
за ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС "МАГИСТЪР" / Още...

Резултати от държавен изпит - магистри / 27.01.2011 г.
януарска сесия, 2011 г. / Още...

Резултати от държавен изпит - бакалаври / 27.01.2011 г.
януарска сесия, 2011 г. / Още...

Резултати от "Научни изследвания" - "БМ", задочно обучение / 21.01.2011 г.
  / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 10.01.2011 г.
Януарска сесия, 2011 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 10.01.2011 г.
Януарска сесия, 2011 г. / Още...

Оценки - магистърски семинар, спец. "Банков мениджмънт" / 10 януари 2011 г.
редовно обучение / Още...

Срок за предаване на дипломни работи / 23.12.2010 г.
Дипломните работи на студентите бакалаври и магистри за януарската сесия се предават само на 10.01.2011 г. в каб.123 а. / Още...

График на условни изпити през зимен семестър /
  / Още...

Публична лекция "Как да управляваме сами парите си?" / 26 октомври 2010 г.
  / Още...

Международна научна конференция „Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България” / 27 септември 2010 г.
  / Още...

Резултати от практическо обучение - задочно (20.09.2010) / 21 септември 2010 г.
резултати / Още...

Защита на практическо обучение - редовни студенти / 14 септември 2010 г.
/ Още...

Резултати от практическо обучение - задочно (10.09.2010) / 13.09.2010 г.
резултати / Още...

Резултати от държавен изпит (08.09.2010 г.) - МАГИСТРИ / 09.09.2010 г.
септемврийска сесия, 2010 г. / Още...

Резултати от държавен изпит (07.09.2010 г.) - БАКАЛАВРИ / 08.09.2010 г.
септемврийска сесия, 2010 г. / Още...

ВАЖНА ПРОМЯНА в графика за държавен изпит! / 3.09.2010 г.
Септемврийска сесия - БАКАЛАВРИ / Още...

Защита на практическо обучение - задочни студенти / 2.09.2010 g.
Септември 2010 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 2.09.2010 г.
Септемврийска сесия, 2010 г. / Още...

График за държавни изпити - БАКАЛАВРИ ВАЖНА ПРОМЯНА / 2.09.2010 г.
Септемврийска сесия, 2010 г. / Още...

Предаване на дипломни работи - септемврийска сесия / 9 юли 2010 г.
Септември 2010 г. / Още...

Резултати от държавен изпит-МАГИСТРИ / 30 юни 2010 г.
юнска сесия, 2010 г. / Още...

Резултати от държавен изпит - БАКАЛАВРИ / 29 юни 2010 г.
юнска сесия 2010 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 16 юни 2010 г.
Юнска сесия 2010 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 16 юни 2010 г.
Юнска сесия 2010 г. / Още...

Предаване на дипломни работи и магистърски тези / 20 май 2010 г.
юнска сесия / Още...

Призови места за студенти от "Финанси" / 12 май 2010 г.
Победители в конкурса за есе на тема "Mоят университет” / Още...

Finance Super Star / 29 април 2010 г.
Вечер на специалност "Финанси" / Още...

Нов сайт на катедрата / 31 март 2010 г.
Добре дошли! / Още...

График за условни изпити / 25 февруари 2010 г.
през март и април / Още...

Утвърдени научни ръководители / 15 февруари 2010 г.
за бакалаври и магистри / Още...

First Previous