Новини

График за държавни изпити - БАКАЛАВРИ ВАЖНА ПРОМЯНА / 2.09.2010 г.
Септемврийска сесия, 2010 г. / Още...

Предаване на дипломни работи - септемврийска сесия / 9 юли 2010 г.
Септември 2010 г. / Още...

Резултати от държавен изпит-МАГИСТРИ / 30 юни 2010 г.
юнска сесия, 2010 г. / Още...

Резултати от държавен изпит - БАКАЛАВРИ / 29 юни 2010 г.
юнска сесия 2010 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 16 юни 2010 г.
Юнска сесия 2010 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 16 юни 2010 г.
Юнска сесия 2010 г. / Още...

Предаване на дипломни работи и магистърски тези / 20 май 2010 г.
юнска сесия / Още...

Призови места за студенти от "Финанси" / 12 май 2010 г.
Победители в конкурса за есе на тема "Mоят университет” / Още...

Finance Super Star / 29 април 2010 г.
Вечер на специалност "Финанси" / Още...

Нов сайт на катедрата / 31 март 2010 г.
Добре дошли! / Още...

График за условни изпити / 25 февруари 2010 г.
през март и април / Още...

Утвърдени научни ръководители / 15 февруари 2010 г.
за бакалаври и магистри / Още...

First Previous