Рисковите фондове – необходим инструмент за развитието на българската икономика

Йорданов, Й и инж. Светослав Стаменов, Рисковите фондове – необходим инструмент за развитието на българската икономика, сп. Известия на ИУ, бп. 1/ 2012 г., с. 48-63


Върни се назад