Емисията на корпоративен дълг и ex-ante потенциалът против интересите на облигационерите

Йорданов, Й., Емисията на корпоративен дълг и ex-ante потенциалът против интересите на облигационерите, Икономиката в променящият се свят: Национални, регионални и глобални измерения, Сборник с доклади от международна научна конференция, 2015 г.,Том II, ИУ – Варна.


Върни се назад