Контури на пазара на корпоративни облигации в България

Йорданов, Й., Контури на пазара на корпоративни облигации в България, Десета научно-приложна конференция с международно участие - „Инвестиции в бъдещето – 2015”, стр. 75-80. (24-25 септември 2015 г.)


Върни се назад