Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето

Вачков, Ст. и др. (2016). Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето. Варна: Наука и икономика.

Върни се назад