Дигитализацията на банкирането – реалност без алтернатива

Вачков, Ст. (2016). Дигитализацията на банкирането – реалност без алтернатива. // Вачков, Ст. и др. (2016). // Финансовата наука - между догмите и реалността. Варна: Наука и икономика, с. 13-107.

Върни се назад