Дигитални рефлексии върху банковата организация

Вачков, Ст. (2018), Дигитални рефлексии върху банковата организация. // Годишник на ИУ-Варна, Том 88, с. 129-229.


Върни се назад