Ефективност на фондовия пазар и нейната оценка

Йорданов, Й. Ефективност на фондовия пазар и нейната оценка. //Известия на ИУ - Варна, кн. 3/1999, с. 46-56.


Върни се назад