Модели на прогнозиране на корпоративен фалит

Йорданов, Й. Модели на прогнозиране на корпоративен фалит. //Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата, 5/2002, с. 57-61.


Върни се назад