Специфика на ислямското банкерство

Йорданов, Й. Специфика на ислямското банкерство. //Банки, инвестиции, пари, 3/2002, с. 24-30.


Върни се назад