Възможности за имунизиращ портфейл в условията на българският финансов пазар

Йорданов, Й. Възможности за имунизиращ портфейл в условията на българският финансов пазар. //Банки, инвестиции, пари, 3/2003, с. 13-19.


Върни се назад