Портфейлно изпълнение на българските инвестиционни фондове

Йорданов, Й. Портфейлно изпълнение на българските инвестиционни фондове. //Известия на ИУ - Варна, 1/2003, с. 30-42.


Върни се назад