Видове и стилове на портфейлен мениджмънт

Йорданов, Й. Видове и стилове на портфейлен мениджмънт. //Годишник на ИУ - Варна, 2004.


Върни се назад