Тенденции в предлагането на финансови услуги на финансовите пазари в България

Йорданов, Й. Тенденции в предлагането на финансови услуги на финансовите пазари в България. –В: Сборник с доклади от научно-практическа конференция на тема "Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към европейския съюз, изд. "Наука и икономика", ИУ Варна, 2005, с.228-240.


Върни се назад