Климатични деривативи - същност, характеристика и възможност за хеджиране на климатичните рискове

Йорданов, Й., М. Иванова. Климатични деривативи - същност, характеристика и възможност за хеджиране на климатичните рискове. //Финанси, бр. 1 (9) 2006, с.20-35.


Върни се назад