Тенденции в глобалното управление на активи

Йорданов, Й. Тенденции в глобалното управление на активи. Шеста научно-приложна конференция с международно участие “ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2007, ( 18 - 20 октомври 2007 г., Фестивален и конгресен център - Варна).


Върни се назад