В света на модерното банкиране

Вачков, Ст., Й. ЙОРДАНОВ, Е. Спасова и др. В света на модерното банкиране. Варна, ИК „СТЕНО”, 2007.


Върни се назад