Увереност и доверие - значението им за личните инвестиции

Йорданов, Й. Увереност и доверие - значението им за личните инвестиции. Седма научно-приложна конференция с международно участие “ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2009, с. 59-64, ( 8 - 10 октомври 2009 г., Фестивален и конгресен център - Варна), ISBN 978-954-90156-6-9.


Върни се назад