Свободата да инвестираме

Йорданов, Й. Свободата да инвестираме. - В: Финансови измерения на икономическата свобода, Ст. Вачков (ред.), Варна, ИК „СТЕНО”, 2009, с. 19-55.


Върни се назад