Въведение във финансите

Вачков, Ст., Т. Владимирова, Й. ЙОРДАНОВ и др. Въведениевъвфинансите. Варна, ИК „Р.И.С.”, 2009.


Върни се назад