Въведение в банковото дело

Вачков, Ст. (научен ред.), Л. Георгиев, Ат. Камеларов. Въведение в банковото дело, Стено, Варна, 2009.Върни се назад